Infor System Moduły

 

Księga Handlowa

Program umożlwiający prowadzenie ksiąg rachunkowych , według obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości. INFOR System Księga Handlowa to intuicyjne narzędzie, które pomaga w prowadzeniu księgowości średnim i dużym przedsiębiorcom, a także na rozliczanie takich podmiotów w biurach rachunkowych.

Księga PiR

Programy pozwalające na prowadzenie księgi podatkowej , ewidencji podatku zryczałtowanego również dla rolników, według obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. INFOR System KPIR to intuicyjne narzędzie, które pomaga w prowadzeniu księgowości małym i średnim przedsiębiorcom, a także na rozliczanie takich podmiotów w biurach rachunkowych.

Kadry i Płace

Program ułatwia rozliczanie płac pracowników w małych i średnich firmach, a także w biurach rachunkowych. Pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy, notowanie danych pracowniczych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji. Program wspiera rozliczenia z US i ZUS.

Fakturowanie

Jeden z prostszych i bardziej przejrzystych programów do fakturowania na rynku. Posiada wiele opcji zaawansowanych, przydatnych w trakcie prowadzenia bezmagazynowej sprzedaży. Można do nich zaliczyć obsługę sprzedaży poza granice kraju.

Magazyn Standard

Magazyn Standard to ograniczona wersja Magazynu Biznes. Skierowana do małych przedsiębiorstw, które prowadzą magazyn, nie korzystają jednak z wielu opcji zawartych w Magazynie w wersji Biznes.

Magazyn Biznes

Program Magazyn Biznes pomaga w prowadzeniu firmy w zakresie sprzedaży i gospodarki materiałowej. Oprogramowanie umożliwia wystawianie dokumentów: magazynowych, wydania i zakupu towaru, usług oraz pozostałych formularzy niezbędnych podczas prowadzenia przedsiębiorstwa. Prowadzi ich pełną kontrolę oraz archiwizację w celu sporządzania wszelkich raportów i analiz. Program posiada możliwość współpracy z programami księgowymi: Księga Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa.

Delegacje

Oprogramowanie dla firm w których pracownicy są oddelegowywani do pracy w terenie, wyjeżdżają w delegacje. Ułatwia znacznie pracę firmom zatrudniającym akwizytorów, przedstawicieli handlowych. INFOR System Delegacje jest zgodny z Rozporządzaniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych.

Deklaracje

Program umożliwia wystawianie deklaracji podatkowych. Dodawany jest gratis do programów księgowych z serii INFOR System: INFOR System Księga Przychodów i Rozchodów oraz INFOR System Księga Handlowa.

Środki Trwałe

Program umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych.

Cennik

INFOR System Moduły dla Firm

Nazwa modułu Skład
3 stanowiska
Wersja
podstawowa [zł]
Kolejne
stanowisko [zł]
Aktualizacja [zł] Aktualizacja
kolejnego
stanowiska [zł]
INFOR System Księga Handlowa Deklaracje, e-Deklaracje, Środki Trwałe 990,00 330,00 390,00 140,00
INFOR System Księga Przychodów i Rozchodów KPIR, Ryczałt, KPIR dla RR, Deklaracje, e-Deklaracje, Środki Trwałe 360,00 120,00 160,00 100,00
INFOR System Kadry i Płace e-Deklaracje 840,00 280,00 350,00 120,00
INFOR System Środki Trwałe   300,00 100,00 100,00 100,00
INFOR System Delegacje   400,00 100,00 200,00 100,00
INFOR System e-Deklaracje Moduł włączony do Księgi PiR, Księgi Handlowej oraz Kadr i Płac
INFOR System Magazyn Biznes   780,00 260,00 320,00 100,00
INFOR System Magazyn Standard   420,00 140,00 170,00 100,00
INFOR System Fakturowanie cena za 1 stanowisko 150,00 150,00 150,00 150,00

Podane ceny są cenami netto w PLN. Nie zawierają 23% podatku VAT.