KPiR DOS

DGCS KPiR DOS
800zł netto – pełna wersja
400zł netto – uaktualnienie

Umożliwia prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i   Rozchodów. Pozwala w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości rozliczać   podatników: vatowców, ryczałtowców, a także firmy w Biurze Rachunkowym. W   programie istnieje możliwość prowadzenia do 100 firm.

 

Wybrane   funkcje

ewidencja   zapisów dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów (również z podziałem na   rodzaje obrotów),

sporządzanie   zestawień obrotów i kosztów za dany miesiąc oraz narastająco od początku   roku,

sporządzanie   rocznego zestawienia obrotów i kosztów oraz rozliczenia z uwzględnieniem   remanentów,

sporządzanie   wydruków zapisów do Księgi (na kilka sposobów),

sporządzanie   wydruków zaewidencjonowanego wyposażenia.

Ewidencja

ewidencja   zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku VAT,

ewidencja   zakupów i sprzedaży na potrzeby podatku zryczałtowanego,

ustawianie   dowolnego sposobu numeracji ewidencji (łącznego i oddzielnie zakupów oraz   sprzedaży),

rozliczania   sprzedaży bezrachunkowej strukturą zakupów,

sporządzanie   wielu zestawień za dany miesiąc i narastająco, również z możliwością podziału   na rodzaje obrotów i kosztów,

sporządzanie   zestawień dziennej sprzedaży rachunkowej,

sporządzanie   wydruków ewidencji VAT, ryczałtu, zestawień.

Deklaracje

sporządzanie   deklaracji: PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-7K, VAT-8, AKC-3, AKC-2/D, AKC-3/E,   PIT-4, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C, VAT-UEK, NIP-1, NIP-2, NIP-3,   ORD-TK, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, VAT-7D, VAT-9D, REJSTR transakcji dla GIIF.

pamięta dane   za poprzednie lata obrachunkowe, oraz poszczególne rodzaje wzorców   deklaracji,

szybkie   obliczenie przewidywanych dochodów i podatku z poziomu Ewidencji i Księgi.

Analiza

zestaw   filtrów zakładanych na Księgę Przychodów i Rozchodów,

analizuje wpisy   dokonane w programie Księga Przychodów i Rozchodów

Amortyzacja

oblicza   roczny oraz miesięczny odpis amortyzacji metodą liniową lub degresywną,

nalicza   amortyzację okresową,

umożliwia   zmiany wartości środka trwałego,

umożliwia   uwzględnienie ulg inwestycyjnych w amortyzacji środka trwałego.

Fakturowanie

wystawianie   dokumentów sprzedaży i dokumentów korygujących,

wystawianie   faktur eksportowych, sporządzanie dowodów wewnętrznych,

słowniki:   kontrahentów, towarów i usług,

raporty   sprzedaży

Archiwizacja

archiwizacja   księgi oraz wieloksięgi ze zbiorami podzielonymi na poszczególne miesiące.

Kasa –   przelewy

prowadzenie   kasy z dziennymi raportami,

wystawianie   dokumentów KP, KW, Raporty Kasowy,

wystawianie   poleceń przelewów,

Kilometrówka

pozwala na   rozliczanie kosztów używania pojazdów samochodowych w firmie wg   obowiązujących przepisów,

automatycznie   pamięta trasy i ilości kilometrów