FIK DOS

FiK Księga Handlowa DOS
1500zł netto – pełna wersja
700zł netto – uaktualnienie

To program, który w prosty i intuicyjny sposób prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przepisami związanymi z   integracją europejską. Bez dodatkowych opłat system pracuje w sieciach na dowolnej   liczbie stanowisk umożliwia prowadzenie księgowości do 100 firm.

Księgowanie

księgowanie w paczkach co umożliwia pełną kontrolę   dokumentów i pracę osób nie mających pełnych kompetencji księgowych

możliwość konfiguracji dekretów księgowych w taki sposób   aby księgowanie dotyczyło konkretnych operacji gospodarczych

paczka zostaje zaksięgowana tylko przy spełnieniu   wszelkich warunków: zgodność wszystkich jej dokumentów i prawidłowe   wypełnienie wszystkich dokumentów VAT

dokumenty BO można wprowadzać w dowolnym czasie, nawet   jeśli wcześniej wprowadzane były dokumenty obrotowe. Dokumenty BO mogą być   sporządzane również w obcych walutach

możliwość obsługi dowolnej liczby dzienników (np.   kasowy, bankowy, sprzedaży itd.)

możliwość księgowań walutowych

dokumenty VAT zarówno w paczkach jak i bezpośrednio do   rejestrów VAT

wprowadzanie dokumentów zgodne z najnowszymi przepisami   VAT (w tym zakup paliwa, zakupy wewnątrzunijne, transakcje trójstronne,   sprzedaż wewnątrzunijna usług w stawce NP itd.)

dokumenty VAT zakupowe z odwleczonym czasem odliczenia   VAT

automatyczne wyliczanie dokumentu VAT na podstawie   dekretów w paczce (tam gdzie jest to możliwe)

zobowiązania wobec skarbu państwa z tytułu zakupów   wewnątrzunijnych księguje się tylko w rejestrze zakupu (nie ma konieczności   rejestrowania tego samego w rejestrze sprzedaży)

w paczce można dokonywać kojarzenia faktur i zapłat,   nawet jeśli kwoty zapłat odbiegają od wartości faktur, lub płatność za   faktury odbywa się na drodze kompensaty

po zaksięgowaniu paczki i zbilansowaniu faktury i   zapłaty w kartotece faktur, dokumenty te automatycznie przechodzą do   archiwum. To samo dotyczy dokumentów, które kojarzymy bezpośrednio w   kartotece faktur (rozrachunków)

 

Sprawozdawczość księgowa – standardowa

zestawienie obrotów i sald

dzienniki

kontówki, w tym walutowe

syntetyki i analityki w różnych układach (kilkanaście   różnych rodzajów zestawień)

możliwość definiowania własnych syntetyk na konta   nieistniejące w planie kont (np. rozrachunki publicznoprawne, zespoły itd) i   dokonywanie odpowiednich wyliczeń syntetycznych

 

Sprawozdawczość księgowa – definiowana

bilanse

rachunki zysków i strat

przepływy

możliwość zdefiniowania dowolnego własnego zestawienia

 

Sprawozdawczość VAT

Rejestry VAT analityczne: obejmują sprzedaż i zakup   (ok. 20 zestawień). Podzielone i opisane są w taki sposób, aby spełniały   ustawę o VAT i dawały możliwość określenia wszystkich ustawowych danych.

syntetycznie: pokazują wszystkie dane zbiorczo

 

Deklaracje

FiK preparuje dane do deklaracji VAT7, VAT kwartalny   UE, CIT2, PIT5

po spreparowaniu danych istnieje możliwość wywołania   tych deklaracji z wcześniej przygotowanymi danymi

 

Bezpośrednia obsługa rozrachunków

dokumenty uzgodnione przynoszone są do archiwum

można drukować odsetki i upomnienia zarówno z kartoteki   faktur (rozrachunków) jak i z archiwum)

istnieje możliwość wycofania rozrachunku z archiwum do   kartoteki faktur

do dyspozycji jest ok. 20 różnych zestawień dotyczących   kontrahentów (ich zaległości płatniczych) zarówno syntetycznych jak i   analitycznych

dostępna jest inwentura rozrachunków (porównanie z   dokumentami zaksięgowanymi w księdze handlowej

istnieje możliwość dopisania dowolnego rozrachunku   bezpośrednio do kartoteki faktur

dostępny jest wydruk uzgodnienia stanów

można drukować zestawienie dla banków (rozrachunki   bieżące, do 3 miesięcy, ad 3 do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy)

 

Wprowadzanie danych z innych systemów

Działa jako system samouczący. Raz wprowadzony sposób   dekretacji zostaje zapamiętany i wprowadzony ponownie w przypadku kolejnego   natrafienia na dokument o tych samych parametrach (typ, sposób zapłaty,   operacja gospodarcza, miejsce powstawania kosztów itd.). Ponieważ interface   jest standaryzowany, pozwala to na import dokumentów nie tylko z produktów naszej   firmy, ale zupełnie dowolnej (producent musi tylko wyprowadzić dane wg   naszego standardu)

 

Obsługa kontrahentów

jedna kartoteka z możliwością przeszukiwania różnych   kryteriów np. wg dostawców lub odbiorców.

 

Inne

podgląd stanów kont praktycznie na każdym poziomie

możliwość pełnej obsługi kontrahentów (zakładanie,   modyfikacja) ze wszystkich miejsc, w których jest to potrzebne

wyszukiwanie zaksięgowanych kwot i dokumentów

administrowanie wydrukami składowanymi jako zbiory

ustawienie kolorów w paczce i innych parametrów paczki

administrowanie tabelą podatkową, odsetkami,   możliwościami drukarek

pełna obsługa polskich znaków, niezależnie w bazie   danych i wydrukach

zamknięcia poszczególnych lat księgowych z bezpieczną   możliwością ich powtarzania – tworzy się automatyczne BO na następny rok

lata księgowe mogą nie być związane z latami   kalendarzowymi

dostęp do wszystkich lat księgowych rejestrowanych w   systemie

system operacyjny DOS, WINDOWS na stanowisku pracy

drukowanie na drukarki dowolnego typu, w tym w pełni   WINDOWSowe (dowolny port)

możliwość kierowania wydruków bezpośrednio na drukarkę   lub na monitor

system sieciowy w dowolnej sieci akceptującej polecenia   DOS (NOVELL, Windows, LINUX lub UNIX z NFS i PC-NFS na końcówkach)

kontrola uprawnień użytkowników.