MAGAZYN MULTI DOS

Magazyn Multi DOS
800zł   netto – pełna wersja
400zł   netto – uaktualnienie

Program do   obsługi magazynu i sprzedaży. Obsługuje wiele magazynów i cenników.

Magazyn

obsługuje do 100   magazynów z możliwością ustawienia w każdym z nich innych danych firmy,

potrafi   sygnalizować przekroczenie stanów krytycznych w magazynie, uwzględnia   rezerwacje,

obsługuje towary   wg różnych zasad: standard, FIFO, LIFO i średnia ważona,

potrafi obliczyć   stan magazynu na określony dzień oraz przeprowadzić inwentaryzację,

obsługuje   opakowania zbiorcze, zwrotne oraz lokalizację towaru.

 

Dokumenty i   wydruki

faktury VAT, faktury VAT RR, paragony,   dokumenty WZ,

faktury VAT do paragonów fiskalnych,

faktury VAT korygujące sprzedaży i zakupu,

faktury eksportowe w dowolnej walucie.

dostawa wewnątrz wspólnotowa i transakcja   trójstronna,

 

Sprzedaż

obsługuje   sprzedaż zarówno towarów jak i usług,

pozwala   posługiwać się pięcioma cennikami sprzedaży (dla netto i brutto),

obsługuje rezerwację towarów,

obsługuje akwizytorów oraz pozwala na   automatyczne wystawienie dokumentów sprzedaży dla grup odbiorców,

potrafi kontrolować limity zadłużenia   kontrahenta w trakcie sprzedaży,

zawiera system windykacji należności wraz z   naliczaniem odsetek i wystawianiem wezwań i not.

 

Produkcja

zawiera szereg funkcji pozwalających   obsługiwać różnorodne procesy: od prostego konfekcjonowania po skomplikowaną   produkcję ze zmiennymi warunkami technologicznymi, z uwzględnieniem tzw.   nieszczęśliwych wypadków,

zawiera elementy kalkulacji gotowego wyrobu   z surowców lub innych gotowych wyrobów,

zapewnia obsługę   procesów produkcyjnych z uwzględnieniem rozliczenia ubytków i strat, zwrotów   do magazynu,

zawiera katalog kosztów dodatkowych   umożliwiający umieszczenie w definicji wyrobu składników nieistniejących w   magazynie.

 

Kasa

wystawia i drukuje KP, KW oraz Raporty   Kasowe za dowolny okres,

pozwala przeglądać stan każdej kasy osobno   lub wszystkich razem,

pozwala określić różnego rodzaju uprawnienia   i hasła dla dowolnej liczby operatorów.

 

Rozliczenia –   Przelewy

wystawia   następujące dokumenty: Bankowy Dowód Wpłaty i Polecenie Przelewu (także dla   organów podatkowych), Przekaz Pocztowy,

obsługuje różne rodzaje kont: starych i   nowych (NBR/IBAN)

kontroluje stan rachunków bankowych firmy,

prowadzi terminowe rozliczenia z   kontrahentami (Urząd Skarbowy, ZUS).

 

Współpraca z   urządzeniami zewnętrznymi

obsługuje wiele typów drukarek (w tym   atramentowe i laserowe) z możliwością rozbudowy bazy sterowników,

współpracuje z drukarkami fiskalnymi: POSNET   DF-301, ELZAB FP-600/OMEGA, MEGABYTE MB-270, ORHMET DF-01, EMAR – DUO,   OPTIMUS Spark, Wiking i Wiking Termik,

współpracuje z   przenośnymi urządzeniami do sprzedaży w terenie: SET UNIVEX, PSION Workabout,   ELZAB PARTNER

współpraca z kolektorami danych DENSO BHT i   SYMBOL serii 3000/6000

 

Obsługa Kas   Fiskalnych (OKF)

obsługa kas fiskalnych: ELZAB: SYSTEM-600,   wszystkie z serii ALFA i DELTA także poprzez modemy kasowe; IES ELECTRONICS;   POSNET: PERSONAL, ECR; OPTIMUS: TANGO, RUMBA, PS-2000; DATECS MB550;

umożliwia   załadowanie kasy towarami z Magazynu (dla korzystających dotychczas tylko z   Magazynu) oraz inicjację magazynu towarami z kasy (dla korzystających   dotychczas tylko z kasy),

opcja automatycznego nadawania NUMER_KF, wg   którego towary są później pokazywane w kasie,

kontroluje   unikalność nazw dla kas II-giej generacji.

 

Konfiguracja

zawiera   rozbudowane opcje konfiguracyjne, które pozwalają użytkownikowi dostosować program   do specyficznych wymagań,

posiada w pełni   konfigurowalne stawki VAT (dowolna ilość i wartość stawek),

dopuszcza różne   sposoby obliczania marży w trakcie zakupu,

obsługuje polskie znaki w kilku standardach.

 

Zabezpieczenia

zawiera hasłowy system (operatorzy z   indywidualnymi uprawnieniami) zabezpieczający przed dostępem osób   niepowołanych,

proponuje zmianę operatora, gdy wykonanie   niedozwolonej opcji inicjuje operator bez uprawnień,

pozwala zindywidualizować menu dla każdego   operatora, oraz przypisać mu magazyn oraz kasę, na której pracuje,

zawiera system rejestracji zdarzeń (dla   administratorów).

 

Inne możliwości

praca w sieciach komputerowych,

wykonuje wiele różnych raportów, m.in.   magazynowych, finansowych, wartościowych,

umożliwia generowanie raportów własnych,

umożliwia wybór kilku towarów z raz   otwartego słownika,

umożliwia   archiwizację obszernych danych na wielu dyskietkach.

 

Współpraca z   innymi programami

Księga PiR,

FiK ® Księga   Handlowa,